Om nettstedet

I Aktiv norsk skal elevene få erfaringer med norskfaget som kan være nyttige i arbeidssituasjoner og privat. Stoffet er tilpasset ulike studieretninger, og et viktig mål er at elevene skal oppleve mestring.

Interaktive oppgaver
I Aktiv norsk arbeider elevene i hovedsak med interaktive oppgaver. Interaktive oppgaver gir elevene varierte utfordringer som alle kan få til.

Stoffet organisert som case
Hoveddelen av lærestoffet i Aktiv norsk ligger i case. Hver case tar utgangspunkt i en konkret situasjon fra elevens studieretning og bygger opp stoffet rundt den. Til slutt produserer eleven et dokument som er relevant for casen.

.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.07.2010

© Cappelen Damm AS